„Учението на Танг-Ра и българската история“ – Спас Мавров, 2019 г..