СПАС МАВРОВ - СЕМИНАР ПО ТАНГРИЗЪМ - 2023г.

 

Поради нарасналият интерес към духовното Учението на българите преди приемането на Християнството като основна религия, реших да организирам курс за разяснение на Тангризма както ми е предаден от моя обучаващ колобър Дойчо Русев . Обучението няма за цел да създава колобри, нито да въвежда духовна успоредица на християнството, защото последното произхожда от Тангризма. Основната цел е да се получат системни знания и разбиране на Българското Учение за Тангра.

 

В ускореното време на сегашния цикъл развитието на съзнанието, а от там и разширяването му, е основен и фундаментален въпрос на духовността. Започнаха сложни галактични, слънчеви и планетни енергийни промени, които се отразяват кардинално и на хората. Изискват се знания и разбиране за същността на процесите, които Устната традиция на българското колобърство притежава. Душите на хората преминават във всяка нова Епоха или Коренна раса, след системен и безкомпромисен процес на преценка и преоценка на качествата на Човечеството, развити и усъвършенствани през изминалия цикъл. Всеки човек, независимо от етнос, вероизповедание, интелигентност, пол и т.н. ще премине през това не леко изпитание. Отношението между Ум и Душевност , изграждащи сложната функция на нашия ум - Съзнанието, определя параметрите на качествата на личността. Съзнателността, Хуманността и Моралът са фундамент за оценка и насочване на душите към новата епоха.

Хората ще бъдат разделени на две: хора успели и хора не успели да достигнат ниво на съзнателност пригодна за развитие в новата епоха. Преминалите успешно, имащите право да продължат еволюционното си развитие в по-високи измерения, ще продължат в Шеста Коренна раса.

Този ПЪТ на Душевно - Духовното обучение е цел на Учението Тангризъм и предмет на колобърската дейност за подпомагане на хората. Такава е и целта на семинара, който организирам. Теоретичното обучение е фундамент за формиране и разширение на ума, а чрез него на разума и съзнанието. С кратката практика, както и с някой правила за хранене и поддръжка на тялото, се цели да се обучим да подпомагаме тялото си за усвояване на нови вибрационни нива.

 

Семинарите ще се провеждат на язовир Копринка, хотел „Златна котва”.

Цялото обучение ще продължи 6 месеца, по веднъж в месеца. Ще се провежда на семинари от по 4 дни (три нощувки): четвъртък, петък, събота и неделя.

Първият семинар е от два дни (събота и неделя). Запознаване със целите и естеството на семинарите в 6 лекции. За Първият семинар се заплаща по 70 лв за лекциите и записите.

Следващите семинари са по четири дни. Заплащат се по 90 лева за лекции (за 4-те дни) и записи. Всички участници ще получат запис на лекциите от семинарите.

Нощувките и храната са за сметка на участниците. Нощувките се запазват лично от участниците в хотел „Златна котва” на телефон +359 431 648 18.

Храната е вегитарианска и се организира за всички по заявка. В базата има ресторант, където ще се приготвя храна за участниците по предварителна заявка.

Всички участници трябва да имат подходяща плътна постелка за упражнения.

Базата разполага с паркинг за участниците, които са с лични автомобили.

Пристигане и записване на участниците до 12,00 часа на 08.04.2023год.

Семинарът приключва на 09.04.2023г. в 14,00 часа.

Справки и записване за участие в семинарите е на телефон: 0893428947. Спас Мавров. Записването за участие трябва да бъдат направени най-късно до 30 март 2023 година.

ЛЕКЦИИ на Първия семинар.

1.Въведение в Учението на Танг РА. Цели и Методика на обучението. Основни понятия в Тангризма.

2.Слънчевият обред на българите. Осемте струни на тетивата.

3.Символи на Танг РА и Четирите основни снижения на Жизненият Принцип на Вселената. Четирите вселенни реалности. Действието на Четирите Етъра до превръщането на Силите в Джилове (атомно/биологичната организация на материята до Трето измерение).

4. Вселенният човек в нас и неговата Твроческа дейност в човека. Трите Същности в Човека. Мозъкът като физическо средство за душевно/духовна еволюция. Третото око. Съдба и Карма. Квантовият преход и спекулациите с него.

5. Пътят на Ученика. От Херакъл до Христос.Трансформации и трансмутации на Душата по Колелото на Живота (Зодиака). Епохата и Планетата в момента на Прехода.

6. Обобщение. Изисквания към участниците в следващите семинари.