Учението на ТАНГ-РА

Спас Мавров – Стария завет, божествена книга или друго?

Спас Мавров Стария завет божествена книга или друго

СПАС МАВРОВ – Стария завет, божествена книга или друго?

За тези,които все още смятат Стария завет за божествена книга и я приемат за основа на Християнството, а и Мюсюлманството, предлагам да прочетат поместеният тук доклад-изследване на Милен К. публикуван в документите на Международния фонд за изслесване на Тангризма.

Миленов К. Г.

k.milenov@stalkerkm.com

Има Библия, тогава – защо Тангра, а  не Яхве?

Анотация. Статията, основана на анализа на трудовете на италианския изследовател Мауро Биглино, предоставил на света напълно нова версия на библейските преводи, дава идея за ново разбиране на учението на българските богомили от IX в., а след това и на катарите в Западна Европа, че Старият завет не е свещена книга. И че те приемат само Новия завет, в който основната теза е, че Бог е любов. Библията, Старият завет, е била редактирана многократно в зависимост от интересите на различни лобистки кръгове или историческата конюнктура. В резултат на това тя е пълна с противоречия, несъответствия и ако „Бог“ се смята за духовно, трансцендентно, всемогъщо, всезнаещо, всеблаго и безсмъртно същество, то в оригиналния масоретски текст на Библията няма и следа от такъв образ.

И като предупреждение се предлага към религиозния модел на тангризма, въпреки липсата на древни библейски свидетелства, да се подхожда с необходимата сериозност и уважение. За да се избегнат подобни изкривявания, както в случая с Библията.

Ключови думи: Тангра, Тенгри, Колобър, Маурио Биглино, Codice masoretico di Leningrado, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Яхве, Библия.

За древните българи върховният бог е Тангра. За много народи от Централна Азия и Сибир той е Тенгри. Разликата е много малка и може да бъде пренебрегната, но я споменавам, за да покажа двете нива на развитие на тази глобално организирана система от вярвания, култура и мироглед – шаманизъм и колобърство. В Дунавска България, на Балканите, тангризмът се появява в по-висша форма на организирана духовност, като колобрите изпълняват ролята на посредник между обществото и Бога. На общоприетата представа колобърът е древнобългарска титла на висш сановник от рода на „болярите“ [1].

Действа като предсказател на бъдещето, извършва магически ритуали, заклинания, в определени храмови сгради, както и по време на военни кампании. Интересно е, че ритуалите вероятно са се извършвали както на открито, така и в сгради без прозорци, което показва древността на тези религиозни ритуали – най-старите религии са свързани с разбирането, че общуването с Бога се установява в тъмнината. Тангризмът не е оставил подробни писмени документи, описващи духовната система, обяснението на Вселената, религиозните ритуали и правилата за поведение. Обяснението вероятно не е в това, че не е имало писменост, а в това, че акцентът е бил върху предаването на знанието чрез реч, запомнянето на знанието и ограничаването му в рамките на избран затворен кръг. Този подход е разбираем, тъй като сложните духовни практики и религиозни ритуали не могат да бъдат разбрани без дълго обучение и пряко общуване с духовен учител. Това ограничава кръга на посветените и оставя масите на опростеното практикуване на сезонни или тематични ритуали без дълбоко разбиране на духовната структура на света.

От друга страна, липсата на писмен текст прави невъзможно установяването на справедливост за съответната стара религия в случай на принудителна или доброволна промяна в религиозната система. Това предизвиква непрекъснати спорове, дискусии и появата на все повече теории и обърквания. От една страна, това е лошо, но от друга, нека видим как стоят нещата с основния писмен текст, свързан с трите така наречени авраамически религии?

Нека се спрем на Стария завет.

Много християни смятат, че целият каноничен текст на Библията е боговдъхновен. Но дали е така? Какъв би бил резултатът, ако прочетем основните библейски текстове, без предразсъдъци и хилядолетна индоктринация, според която текстът не се коментира, а се приема априори като чиста истина?

Ще използвам анализа на изтъкнатия учен Маурио Биглино [2; 3], италиански изследовател на историята на религиите, който в продължение на десет години е работил в главното издателство на Ватикана, Edizioni San Paolo, като преводач на иврит от оригиналния масоретски текст на Библията. (бележка: масоретите (на иврит: הרוסה ) са били групи от еврейски книжари, действали между VI и X век, главно в Тиберия, Йерусалим и Вавилония. Еврейският масоретски текст е версията на Стария завет на Библията, официално призната от Римокатолическата църква като оригиналния еврейски текст, протестантските църкви и Тората на еврейската религия. Масоретският текст е написан между 600 и 900 г. от н.е. от масоретите, които са били „пазители на традицията“ (masorah)).

Маурио Биглино публикува пет книги в Италия [4; 5; 6; 7; 8], две от които са посветени на изучаването и превеждането на оригиналния еврейски текст на Стария завет от Библията буквално, дума по дума, от Biblia Hebraica Stuttgartensia. Самата Biblia Hebraica Stuttgartensia е първото печатно издание на Масоретския текст, произхождащо от „Codice masoretico di Leningrado“ от 1008 г. сл. Хр.“ [4, стр. 3], който е оригиналният референтен текст на Библията за Римокатолическата църква, за Библията на християнските протестантски църкви – Библията на крал Джеймс и на Тората на еврейската религия. Изследователската работа на Мауро Биглино има за цел да преведе отново оригиналния еврейски текст на Стария завет на Библията дословно, дума по дума, с отворен ум, лишен от всякакви теологични догми или предразсъдъци, следвайки логичен и рационален път. Целта му е да провери какво наистина е написано в оригиналния библейски текст. Изследванията и проучванията на оригиналния масоретски текст на Библията довеждат г-н Биглино до изненадващи заключения.

Нека споделим някои от тях, без да се намесвам:

 1. За произхода на човека

Мауро Биглино открива, че в оригиналния еврейски текст на Библията, в книгата Битие, се казва, че група хора, наречени Елохим, са създали човека чрез генно инженерство, смесвайки собствената си ДНК с ДНК на съществуващи преди това на земята примати. В Библията дори има специална дума, която се отнася до ДНК, и тази дума на иврит е „tselem“.

Г-н Биглино открива, че правилният превод на известните стихове в Битие (1:26) е: „И рече Елохим (в множествено число): „Да направим човека по Наше подобие, като използваме това, което съдържа Нашия образ.“

„Това, което съдържа нашия образ“, е „tselem“ (забележка: tselem означава „нещо материално, съдържащо образ и изрязано от …“. „Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, A Dictionary of Biblical Hebrew and Aramaic“ изписва следното определение под термина tselem: „нещо отрязано“). Какво е това „нещо“, което съдържа „образа“ на някого, което може да бъде „отрязано“, което може да бъде извлечено? В съвременното ни разбиране това, което веднага идва на ум: ДНК. Думата Елохим в съвременните християнски Библии се превежда като „Бог“. Но това е погрешен превод, защото Елохим е термин в множествено число за група хора от плът и кръв, могъщи, но не всемогъщи, и със сигурност не духовни или трансцендентни. Записаното в оригиналния еврейски текст на Стария завет поразително прилича на записаното в шумерските плочки, които са на повече от 4000 години. В общи линии масоретният текст на Стария завет и древните шумерски плочки красноречиво разказват за едни и същи събития. Шумерските плочки са още по-подробни. Това, което г-н Биглино е открил за произхода на човека, поставя под съмнение както „креационистката“ хипотеза, поддържана от християните, така и дарвинистко-еволюционната теория.

 1. Всемогъщ, всезнаещ, духовен Бог

Римокатолическата църква и протестантските църкви приписват на „Бога“ следните качества:

– „Бог“ Всемогъщ – притежаващ безкрайна сила;

– „Бог“ Всезнаещ – притежаващ безкрайно знание;

– „Бог“ е вездесъщ – присъства навсякъде;

– „Бог“ е всеблаг – съвършено благ;

– „Бог“ е вечен – живее вечно;

– „Бог“ е духовно, трансцендентно същество;

В обширния си анализ на еврейския масоретски текст г-н Биглино открива, че никъде в Библията не се говори за някакъв Всемогъщ, Всезнаещ и Вечен Бог. В Библията се говори за група хора от плът и кръв, наречени Елохим. Думата Елохим е преведена като „Бог“ както в католическата Библия, така и във версията на крал Джеймс. Но това е погрешен превод.

 1. Елохим

Всъщност Елохим не е „Бог“, а група хора от плът и кръв. Това, че те са били хора от плът и кръв, е записано с абсолютна яснота в оригиналния еврейски масоретски текст на Библията. Значението на името Елохим: „блестящ“, „възвишен“ или „могъщ“. Елохимите със сигурност са били могъщи, но не и всемогъщи, имали са напреднали научни знания и технологии, но не са били всезнаещи, животът им е бил по-дълъг от този на хората, но не са били нито безсмъртни, нито вечни. Макар че „Бог“ се смята за духовно, трансцендентно, всемогъщо, всезнаещо, вездесъщо, всеблаг, вечно и безсмъртно същество, в оригиналния масоретски текст на Библията няма и следа от такова същество.

(Забележка: Елохим е семитски термин в множествено число, използван за „Господари отгоре“. Значението на Елохим е „лъчезарен“, „възвишен“, „могъщ“.)

 1. Яхве не е „Бог“.

Анализът на г-н Биглино показва, че Яхве е просто един от групата хора от плът и кръв, наречени Елохим. Старият завет ясно показва, че самият Йехова е бил човек от плът, кръв и кости. И Яхве дори не е бил един от най-могъщите Елохими. Напротив, той е бил един от по-маловажните и не толкова могъщи Елохими. Яхве бил натоварен с управлението на една бедна земя и на един несъществуващ по онова време народ: той трябвало да ги оформя и наставлява, да ги кара да се борят с враговете си и да завладяват земи. По времето на Мойсей (около 1400 г. пр. Хр.) не е съществувал дори езикът на този народ – иврит: ивритът като език се формира четири века по-късно, по времето на цар Давид.

Във Второзаконие (32:8) е написано, че Елион, най-висшият, водачът на Елохимите, решава разпределението на земята между Елохимите. Елион приписва на Йехова хората, които са (Второзаконие 32:9-10): „в земята на запустението и в ревящата пустиня на пустинята“, лишени от всякаква стойност или интерес. В Библията се казва (Битие 10:25), че разделянето на земята между Елохимите е станало по времето на Талега, син на Евер, правнук на Сим. Въпреки че не е лесно да се посочи точна дата, можем да предположим приблизителна дата между 3000 и 2500 г. пр. От историята знаем, че по това време са съществували високоразвити цивилизации като египтяните, шумерите и древните индийци. На Йехова не са били отредени тези хора, тези напреднали цивилизации и плодородни земи, на него е била отредена пуста и неплодородна земя и разпръснат, незначителен народ.

Това е ясно доказателство, че Йехова е един от по-маловажните и не толкова могъщи Елохими.

 1. Дори „Бог“ умира.

Оригиналният еврейски масоретски текст на Библията ясно заявява, че дори Елохимите умират. (Псалм 82, 83) (Елохим е преведен като „Бог“ в съвременните католически и протестантски Библии).

 1. „Ангели“. [6]

Терминът „ангел“ идва от гръцката дума „агелос“, която означава „пратеник, вестител“. Самият гръцки термин „агелос“ първоначално не е имал духовно значение. Богословите и църковните отци твърдят, че „ангелите“ са духовни същества без материално тяло, които се появяват видимо само при необходимост и на които е отредена ролята на посредници между Бога и хората. Богословите пишат, че „Бог“ възлага на „ангелите“ отговорността да наказват или да помагат на хората. В оригиналния текст на Библията малахимите – в превод „ангели“ – са ясно описани като хора от плът и кости, както и елохимите: в Библията се казва, че малахимите ядат, пият, уморяват се, потят се, замърсяват се и дори трябва да се мият. Това е ясно заявено в пасажа за срещата на Авраам с двамата малахими и Яхве [Битие 18], в срещата на същите двама малахими с Лот в Содом, малко преди разрушаването му [Битие 19], в книгата на Товит, в книгата на Захария и в много други библейски пасажи.

Значението на думата Малахим е „пазители“, „стражи“, „вестители“ – на заповедите на Елохим. Малахимите от Библията са тясно свързани с игиги от древните шумерски скрижали. Те имат една и съща функция: игиги също са били „Пазители“, „Наблюдатели“, „Вестители“. Защо преводачите на Библията са изопачили текста и са измислили несъществуващи духовни качества на Малахим на празно място? Защо са изтрили или изопачили специфичните, физически атрибути на Малахим, така ясно описани в оригиналния библейски текст? Дали библейските преводачи и богословите са изпитвали нужда да представят „ангелите“ като съответстващи на визията за монотеистичен духовен и трансцендентен „Бог“? Как са се справили с физическия Елохим от плът и кръв?

(Забележка: В традиционната религиозна литература в свещените книги ангелите се описват като интелигентни същества, които превъзхождат хората и са подчинени на Бога, често наричани „синове Божии“ или „жители на небето“. Същества, еквивалентни на „ангели“, откриваме и в цивилизации, съществували хиляди години преди събитията, разказани в Библията. Всъщност в шумерските летописи четем за игигите. Игигите са били подчинени на Анунаките. Тяхната задача била да бъдат пазители, наблюдатели и пратеници. Паралелът между „Ангелите“ (Малахим) от Библията и Игигите е съвсем ясен от шумерските дъски: В Библията Малахим са пазители, наблюдатели и пратеници на заповедите на Елохим. В шумерските дъски Игигите са Пазители, Наблюдатели и Пратеници на заповедите на Анунаките. И в двата случая те са хора от плът, кръв и кости).

 1. Иврит

Както беше написано по-горе, еврейският език не е съществувал по времето на Мойсей и Мойсей не е говорил на еврейски, а на някакъв друг език. Еврейският език се появява 4 века след Мойсей, по времето на цар Давид.

 1. Божията слава (kevod/kivot).

„Божията слава“ не е лесно за разбиране понятие: то има няколко значения, не само свързани помежду си, но и взаимосвързани. Терминът на иврит се чете като кевод/кебод или кавод/кавод. Той произлиза от глагол, обозначаващ понятията „да бъдеш тежък, да имаш тежест, да бъдеш почитан, да бъдеш солиден“. Прилагателното kabed определя нещо, което е „тежко, с тежест, трудно, важно, почитано“, но и „безчувствено“ (жестоко). Гърците превеждат термина с думата doxa, която от своя страна се превежда на съвременните езици с думата glory (слава). Преводът на този термин винаги е бил повлиян от възгледа за божеството, който не е съответствал на описанието на Елохим в Библията:

Елохимите всъщност изобщо не са духовни същества. Едно странно богословско развитие напълно е изопачило първоначалното значение на този термин до такава степен, че го е превърнало в понятие за божествена иманентност и го е поставило успоредно с понятието „святост“. Кевод, част от историята на срещите и разговорите между Мойсей и Яхве е свързана с историята на съмненията на Мойсей: този „Бог“ не е предлагал достатъчно увереност или сигурност. Мойсей моли Яхве да води народа по пътя му към Обетованата земя и все пак подчертава, че всички трябва да видят много ясно, че Елохим е с тях, в противен случай няма да има разлика между народа на Израил и останалите. „Божественото“ присъствие трябва да се вижда ясно. Елохим разбира ситуацията, съгласява се и обещава, че ще направи това, за което Мойсей го моли. Но това не е достатъчно за Мойсей, той иска да види фактите – иска да докосне с ръце, бихме казали – и затова пита Йехова (Изход 33:18): (моля те) позволи ми да видя Твоя кевод. Мойсей иска доказателство и моли Яхве да му покаже устройството на своето физическо присъствие. Мойсей се нуждае от някаква увереност, той иска да говори внимателно на израилтяните: ако иска да ги убеди да следват този, а не друг Елохим, той трябва да е сигурен в това, което прави. Яхве признава тази нужда и се съгласява да изпълни молбата на Мойсей, но го предупреждава, че това, което ще се случи, е изключително опасно: то може да доведе и до неговата смърт. Желаната „Божия слава“Мойсей да види… може ли тя да убие човек? Това би означавало, че славното проявление на божествеността е потенциално смъртоносно. Дали изразяването на духовната трансцендентност убива? Нима Бог не може да контролира своята сила? Изглежда, че не. Елохимът не може да контролира проявлението му, не може да го филтрира, може само да даде някакви указания как да се смекчат ефектите на неговата „Слава“, да се намалят последствията, но не е в състояние да се избегнат.

„Славата“ действа винаги с цялата си смъртоносна сила. Кевод/Кабод обикновено се превежда като „Слава“, което е много абстрактно понятие, един вид богословска категория, която не се определя лесно. Става трудно да се разбере защо Елохим подготвя събитието на „проявлението“ си, като дава на Мойсей поредица от оперативни инструкции, ясно насочени към физическата му защита. Всъщност става точно това: Елохим се чувства принуден да даде на Мойсей някои практически инструкции и го призовава да вземе точни предпазни мерки. Елохим казва на Мойсей, че не може да „гледа“ пред себе си (да стои отпред?), защото ще умре, и добавя един съвет, едно практическо подсказване (Изход 33:21): „Ето мястото до Мене, а ти ще се спреш на (срещу) скалата.“ Указанието е толкова ясно и конкретно, че сякаш наблюдаваме сцената и виждаме жеста на Елохим, който посочва точното място. Как да кажем: „Стой там и не мърдай“. Очевидно тази мярка не е достатъчна, защото Елохим добавя още една препоръка (Изход 33:22): „Когато мине кеводът ми, ще те сложа в (пукнатина на) скалата и ще те покрия с дланта си, докато мине“

И така можем да се запитаме:

– Каква може да бъде тази „слава“, която може да се види само отзад, но не и отпред?

– Какво от това, което се случваше пред Моисей, беше толкова опасно, че изискваше специална защита?

– И как Елохим е могъл да защити Мойсей с дланта си, докато е минавал покрай него?

Трудно е да се намери правдоподобно обяснение на предположението, че „славата на Бога“ е нещо трансцендентно. По-скоро това е някакъв вид сплашващо оръжие.

 1. Десетте заповеди

Действителните „десет заповеди“ на Завета, дадени от Йехова на Мойсей, са доста различни от това, което казват католическите йерарси и християнските протестантски църкви. Десетте заповеди на Завета между Йехова и израилския народ нямат нищо общо с нещо духовно, морално или етично: те са правила за поддържане на обществения ред и хигиена. Десетте заповеди имат за цел да държат народа на Израил под контрола на един ревнив и безмилостен владетел на име Йехова. Заветът между Йехова и народа на Израил имал много практически причини. Това беше завет, който определяше правилата между две страни, едната от които беше силната страна, страната на Йехова, а другата беше слабата страна, страната на народа на Израил. Йехова не е искал да създава религия. Целта на Йехова беше да сключи договор с народа да му служи в замяна на помощ при завладяването на територии за заселване.

Основателите на християнството умишлено изопачават и променят истинското значение на действителните десет заповеди.

Основателите на християнството скриват целта на Йехова, като я заместват със своята собствена цел, която е да създадат религия и повече…

Специфика. По време на изучаването на оригиналния масоретски текст на Библията се разкрива един постоянен фактор. И този постоянен фактор е спецификата. Специфика има в Книга Битие, Изход, Книга Числа, Второзаконие, Книга Захария. Навсякъде, където се вгледате и изследвате изходния текст със задълбоченост и точност, ще откриете специфичност. Елохим и Йехова са личности от плът и кръв, ангелите – Малахим са личности от плът и кръв, „Благословение“ има специфично и много материално значение, дори кевод – преведен в съвременните християнски Библии като „Слава Божия“ – има много специфично и материално значение. Значение – обикновено се използва за Йехова. В Библията няма и следа от нещо „духовно“. Изглежда очевидно, че всички духовни значения, които четем в днешния Стар завет, са просто специално вмъкната богословска конструкция, която изопачава смисъла на оригиналния библейски текст.

В заключение ще кажа, че в Библията, и по-точно в Стария завет, няма „Бог“. Съществува върховна личност, която се стреми към абсолютна власт.

В подкрепа на тази теза е дори името, което евреите приемат за своята държава – Израел, което показва, че ако временно се подчиняват на тази установена власт, то не я приемат напълно и завинаги. Малко пояснение. Името Израел е дадено на Яков от един ангел след борба между Яков и този ангел. Спомнете си, че Яков, синът на Исаак, измамил брат си Исав и баща си, за да получи благословията на първородния. Яков означава בקעי – „петак, също: изместител и измамник“.

[9]. Самият термин Израил означава – „воюващ с Бога“ [10]; [11].

И тук започваме да разбираме по нов начин учението на българските богомили от IX в., а след това и на катарите в Западна Европа, че Старият завет не е свещена книга. Те приемат само Новия завет – в който основната теза е, че Бог е любов.

За което техните последователи са били преследвани, изгаряни и унищожавани, а в паниката си Католическата църква организира един кръстоносен поход в самата Европа.

Такива крайни мерки са неприемливи през XXI век, но съм сигурен, че някои от висшите духовници на трите така наречени авраамически световни религии биха приветствали подобни погроми над инакомислещите.

В заключение, както може да се види, правилният прочит на „Тестовете“ в Стария завет повдига много критични въпроси за основите на юдаизма, християнството и исляма. Но ще обърна внимание на един основен въпрос – „лодката не трябва да се клати, докато не стигне до безопасно пристанище“. Това означава, че определен религиозен, културен или духовен стандарт, приет от голяма група хора в дадена държава, регион или континент, не бива да бъде критикуван или призоваван за промяна, докато обективната ситуация не се окаже подходяща и не настъпи подходящото време за такава промяна.

От друга страна, истината трябва да бъде открита и доказана. Затова, от една страна, нека ограничим подобни дискусии и анализи в рамките на научната и експертната общност, а от друга, е необходимо към религиозния модел на тангризма да се подхожда с необходимата сериозност и уважение, въпреки липсата на древни писмени свидетелства като Библията по темата.

Литература

 1. Булгары. – Эл. ресурс. – URL: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B&oldid=101254985
 2. Mauro Biglino. Новый ключ к пониманию нашего происхождения. – Эл. ресурс. – URL: https://www.maurobiglino.com/
 3. Темы Мауро Биглино. Ветхий завет. Коллекция с открытым исходным кодом. – Эл. ресурс. – URL: https://archive.org/details/MauroBiglino/mode/2up
 4. Mauro Biglino. Il Dio alieno della Bibbia. Il dio alieno della Bibbia. Dalla traduzione letterale degli antichi codici ebraici. – Orbassano: Infinito Records, 2011. – 340 р.
 5. Mauro Biglino. Il libro che cambierà per semper le nostre idee sulla Bibbia. – Orbassano: Infinito Records, 2010. – 210 p
 6. Mauro Biglino. Non c’è Creazione nella Bibbia. La Genesi ci racconta un’altra storia. – Orbassano: Infinito Records, 2012. – 342 p.
 7. Mauro Biglino. La Bibbia non è un libro sacro. Orbassano: Infinito Records, 2013. – 177 p.
 8. Mauro Biglino. La Bibbia non parla di Dio: uno studio rivoluzionario sull’Antico Testamento. – Milano, Italia: Mondadori, 2015. – 339 p.
 9. Франс Дю Плеси. Израиль Божий / Перев. Эмиль Энчев. – Эл. ресурс. – URL: https://books.ekipirane.com/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB/
 10. Бакхаус Робърт. Библейски личности. – София: Българско библейско дружество, 2000. – 32 с.
 11. Лосева И. Н. Библейские имена: люди, мифы, история. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 605 с.

УДК 398.22__

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *