Спас Мавров

Спас Мавров | spasmavrov.com 

Биографични данниСпас Мавров е роден през 1949 г. в с. Венец окр. Бургаски. Завършва Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“, специалност скулптура при проф. Григор Кирчев. Работи като преподавател по моделиране и анатомия в Средното художествено училището по дизайн „Академик Дечко Узунов“ в гр. Казанлък, във варненското училище по изкуствата „Добри Христов“, като консултант в художествената галерия „Палас“ във гр. Варна. Последните години животът и творчеството му са трайно свързани с Казанлък.

Участва в изложби, по-важните от които са:

1986 – Международно бианале на хумора и сатирата в Габрово

1992 – Дантеско’92 – Равена, Италия

1997 – Международно бианале на хумора и сатирата в Габрово

1997 – Данте в България, Равена, Италия

1998 – Дантеско’98 – Равена, Италия

Работи в областта на малката пластика и миниатюрата. Творбата „Богородица и Иисус“ е най-малката отливка в света на пластиката с височина 7 мм.

gines bi

„Богородица и Иисус“ –  7 мм

Твори и в областта на глиптиката (резба върху скъпоценни камъни). По-значими творби в тази област са: „Флора“, „Богородица, Иисус и Свети Дух“, „Риба“, „Везна“, „Лъв“ и други.

Негови творби са притежание на частни колекции в САЩ, Германия, Италия, Гърция, Русия, Словакия, Австрия, Испания, Белгия, Франция и други. Пластиката „Алфа и Омега“ е собственост на колекцията на Ватикана.

Повече от 30 години Спас Мавров се занимава с езотерични науки. Придобива степен по линията на българските колобри, наследници на знанията на първия монотеистичен бог Танг-Ра.

Има редица изследвания и разработки в областта на тайното знание, които представя в няколко цикъла лекции: „Нестандартни проблеми в науката. Връзка между научно и езотерично знание“, „Езотерична астрология“, „Дванадесетте тайнства на Христос“ и др. По тези теми има множество публикации в периодичния печат.

С интерес се посрещат докладите на Спас Мавров на наши и международни конференции, симпозиуми и други научни форуми, в които разкрива част от тайните на Тангризма. Той участва в Първия международен симпозиум по тракология през 1992 год., в Международния конгрес по нестандартни проблеми в науката и парапсихологията – 1992, в Семинар на Оксфордския университет – 1994г. От 2000 г. участва с доклади в ежегодната научна конференция за приноса на българите в световната култура и цивилизации – Варна.

Автор е на множество публикации в периодичния печат и на няколко книги в областта на езотеричната медицина, философия, история.

 

Книги на Спас Мавров:

„Свръхсетивност“ – 1995

„Теория на енергийния обмен – обща част“ – 1998

„Отношението – функция на еволюцията“ – 1999

„Балканите – жлеза на времето“ – 2002

„Дванадесетте тайнства на Христос“ – 2003

„Колобар“ – 2004

„Пътят на пробудената душа. Астрология на траките“ – 2005

„Свръхсетивност. Отношението – функция на еволюцията. Балканите – жлеза на времето“ второ преработено издание – 2007

„Български вълшебни сакрални приказки“ – 2009

„Алхимията като наука“ – 2015

Речник на сакралните думи в тангризма – 2016, нов тираж – 2019

Спас Мавров е разностранен творец със значителен принос в различни области на изкуството и науката.